Nyheter og informasjon

Saker om nytt innhold og ny funksjonalitet.

Abonner på vårt nyhetsbrev hvis du ønsker å få tilsendt nyheter og informasjon jevnlig.

microdata.no gratis ut 2023

Dagens tilbud om gratis tilgang til microdata.no fortsetter ut 2023. Det har plattformeierne Sikt og SSB vedtatt. Fram til da skal eiere og brukere i fellesskap utarbeide en betalingsmodell. Brukerne skal være med Arbeidet med en best mulig finansierings- og prismodell starter allerede nå i samarbeid mellom eierne og brukerne. – Vi trenger tid til…
Les mer … microdata.no gratis ut 2023

Ny funksjonalitet: Outer join

Ved variabelimport i microdata.no er standardløsningen «left join», der den første variabelen som importeres inn i et datasett bestemmer populasjonen. Men nå er det også mulig å importere data med bruk av «outer join». Da vil også nye individer/enheter som ikke eksisterer i din opprinnelige populasjon bli lagt til datasettet ditt.
Les mer … Ny funksjonalitet: Outer join