Nyheter og informasjon

Saker om nytt innhold og ny funksjonalitet.

Abonner på vårt nyhetsbrev hvis du ønsker å få tilsendt nyheter og informasjon jevnlig.

Ny regresjonsfunksjonalitet: Uthenting av prediksjons- og residualverdier

Alle regresjonsvarianter som finnes i microdata.no har nå fått tilknyttede kommandoer som genererer blant annet residual- og prediksjonsverdier. Dette er verdier som kan brukes til å analysere dataspredningen og for testing av regresjonsmodeller. Prediksjonsverdier kan dessuten brukes som input til videre analyser.
Les mer … Ny regresjonsfunksjonalitet: Uthenting av prediksjons- og residualverdier