Author: Ørnulf Risnes

Bedre ytelse og brukervennlighet

En del forbedringer er nå på plass, slik at bruk av analyseverktøyet blir mer effektivt. Ytelse Vi har fjernet et knippe flaskehalser slik at kjøring av skript nå går en del raskere. Den mest merkbare forbedringen er at kun den delen av skriptet som er endret blir kjørt. Forbedringen bygger på tidligere optimaliseringer, og registrerer…

Ny funksjonalitet våren 2022

En samlet oversikt over ny funksjonalitet i microdata.no første halvår 2022. I samarbeid med brukere av tjenesten har vi utviklet og tilgjengeliggjort en del ny funksjonalitet i vår. Her følger en oppsummering av det som har kommet på plass. Økt brukervennlighet – mer effektiv jobbing Mars måned sto i brukervennlighetens tegn, og vi lanserte en…

Nytt verktøy for omkoding

Microdata.no har fått et nytt verktøy som forenkler større omkodinger av variabler. I microdata.no kan du enkelt kode om både numeriske variabler og strengvariabler. Som bruker står du fritt til å velge inndelinger og omkodingsregler som passer dine problemstillinger. I en del tilfeller er det nyttig å basere omkoding på offisielle klassifikasjoner og/eller gjenbruke veldefinerte…