Author: Ørnulf Risnes

Milepæl for microdata.no – fra prosjekt til kontinuerlig utvikling

Da Sikt og SSB lanserte microdata.no i 2018, ønsket vi å gjøre det raskere og enklere å få tilgang til viktige registerdata. Nå, etter noen år med prosjektbaserte forbedringer, er blikket rettet mot at brukermiljøene får mest mulig nytteverdi av tjenesten. Vi markerer overgangen ved å fortelle litt om hva tjenesten gjør, hvordan den har…

Nytt avtale- og brukeradministrasjonsverktøy for inngåelse av nye avtaler klart medio januar 2024

Som informert om tidligere blir microdata.no en betalingstjeneste fra 1.1.2024. Nytt superbrukerverktøy for administrasjon av avtaler og brukere rulles ut medio januar 2024. Institusjoner som har avtale kan fortsatt bruke microdata.no som i dag frem til 31. mars. Fra 1. april må det være tegnet nye avtaler om videre bruk.

Bestem selv desimalskilletegn ved kopiering

Skal du kopiere tabeller fra microdata.no over til verktøy som f.eks. Excel, dukker det gjerne opp et problem med desimalskilletegn. Microdata.no opererer som de fleste andre verktøy med punktum (.) som desimalskilletegn. Men den norske versjonen av Excel opererer med komma som desimalskilletegn. Det betyr at når du limer inn desimaltall som inneholder punktum i…

Bedre ytelse og brukervennlighet

En del forbedringer er nå på plass, slik at bruk av analyseverktøyet blir mer effektivt. Ytelse Vi har fjernet et knippe flaskehalser slik at kjøring av skript nå går en del raskere. Den mest merkbare forbedringen er at kun den delen av skriptet som er endret blir kjørt. Forbedringen bygger på tidligere optimaliseringer, og registrerer…

Ny funksjonalitet våren 2022

En samlet oversikt over ny funksjonalitet i microdata.no første halvår 2022. I samarbeid med brukere av tjenesten har vi utviklet og tilgjengeliggjort en del ny funksjonalitet i vår. Her følger en oppsummering av det som har kommet på plass. Økt brukervennlighet – mer effektiv jobbing Mars måned sto i brukervennlighetens tegn, og vi lanserte en…

Nytt verktøy for omkoding

Microdata.no har fått et nytt verktøy som forenkler større omkodinger av variabler. I microdata.no kan du enkelt kode om både numeriske variabler og strengvariabler. Som bruker står du fritt til å velge inndelinger og omkodingsregler som passer dine problemstillinger. I en del tilfeller er det nyttig å basere omkoding på offisielle klassifikasjoner og/eller gjenbruke veldefinerte…