Arbeidssøker og krim-variabler på plass i microdata.no

Siste versjon av databanken i microdata.no inneholder flere nye spennende variabler fordelt på to nye områder. I versjonen vil man finne 12 nye variabler om arbeidssøker og 10 variabler om siktede.

Versjon 22 av databanken no.ssb.fdb er nå sluppet og inneholder flere nye, og også oppdateringer av eksisterende, variabler.

Arbeidssøkerregisteret er nyeste tilskudd til variabeloversikten i microdata.no. 12 nye variabler som sier noe om personer i arbeidssøkerregisteret og personer som får oppfølging. Variablene om arbeidssøkere finner man ved å søke på prefikset ARBEIDSSOKER i variabeloversikten.

En annet spennende sett med variabler er de 10 nye variablene om siktede som også er en del av den nye databanken. Variablene omfatter alle personer som har minst en endelig personavgjørelse i årgangen som tilsier at personen er antatt skyldig av påtalemyndigheten. Krimvariablene finner man ved å søke på prefikset KRIMINALITET i variabeloversikten.

I tillegg til disse nye variablene er REGSYS-variabler, FD-Trygdvariabler og kjøretøysvariablene i tjeneste oppdatert med de nyeste tilgjengelige årgangene.