Tilgang

Ansatte (herunder PhD-kandidater) og masterstudenter ved norske universitet og høgskoler, godkjente forskningsinstitusjoner i Norge, departement, direktorat og fylkeskommuner og kommuner kan få tilgang til microdata.no. Ansatte hos konsulentselskaper kan få tilgang til microdata.no i oppdrag for offentlig forvaltning.

Det er studiestedet/institusjonen/arbeidsgiveren som ber om tilgang. De melder selv inn sine brukere. Sjekk om din institusjon har tilgang.

microdata.no arbeider med tilgangsløsninger for brukere ved internasjonale universitet og forskningsinstitusjoner.