Slik blir du bruker

Forskere, og PhD- og masterstudenter ved norske universitet og høgskoler, forskere ved godkjente forskningsinstitusjoner i Norge, og ansatte i departement og direktorat kan få tilgang til microdata.no.

Det er studiestedet/ institusjonen/ arbeidsgiveren som ber om tilgang. De melder selv inn sine brukere.

microdata.no arbeider med tilgangsløsninger for brukere ved internasjonale universitet og forskningsinstitusjoner.

Slik foregår det:

  • Institusjonen sender e-post til microdata@ssb.no og
    ber om tilgang.
  • Det er ikke nødvendig å søke. Alle får som fyller forutsetningene ovenfor.
  • Institusjonen inngår en institusjonsavtale om tilgang.
    Se eksempelavtale her (PDF).
  • Institusjonen oppnevner sine egne administratorer.