Nytt avtale- og brukeradministrasjonsverktøy for inngåelse av nye avtaler klart medio januar 2024

Som informert om tidligere blir microdata.no en betalingstjeneste fra 1.1.2024.

Nytt superbrukerverktøy for administrasjon av avtaler og brukere rulles ut medio januar 2024.

Institusjoner som har avtale kan fortsatt bruke microdata.no som i dag frem til 31. mars. Fra 1. april må det være tegnet nye avtaler om videre bruk.

Studenter ved institusjoner som har tegnet avtale kan fortsette å bruke microdata.no gratis både før og etter inngåelse av ny avtale.

Les mer på vår hovedside om Tilgang.