Nå kan du se temakursene fra 2022

I 2022 ble det avholdt flere temakurs i microdata.no. Du har nå muligheten til å se og høre presentasjonene om temaområdene samt hvordan benytte dette i microdata.no. 

Temakursene har følgende områder:

  • Familie og kontekstuelle kommunedata
  • Utdanning og sysselsettingsdata
  • Inntekt, skatt og trygd
  • Bygge datasett, lage variabler
  • Hvordan jobbe med data du ikke ser

Tre av temaområdene er tekstet og publisert på våre kurssider.

I temakurset om utdanning og sysselsetting lærer du mer om hvilke data som er tilgjengelig, hvilke du bør bruke når og hvordan du håndterer parallelle forløp.

Temakurset kontekstuelle data gir deg bedre kunnskap om kjennetegn ved personens omgivelser, som for eksempel forelde og søsken, familien og husholdningen, tettstedet og kommunen. I microdata.no har man pekere fra personen til data om alle disse enhetene. Lær hvilke variabler vi har, hvilke du kan lage og hvordan du knytter dem sammen.

Bygge datasett, lage variabler viser hvordan du aggregerer, deler opp, koder om og skreddersyr datasett, og hvordan du kan restrukturere fra wide til long og motsatt.

Alle kursene inneholder en faglig teoretisk del, og en praktisk del. Dette gir deg god innsikt i bruksområdet for de gjeldende variablene. 

Video til de to resterende temakursene vil bli publisert på et senere tidspunkt.