Author: Johan Sjøberg

Nye kommune- og skattevariabler

Siste tilskudd til data i microdata.no, er lønnsutgifter fra kommuneregnskapet. Til sammen er det sluppet 94 nye variabler om lønnsutgifter i kommunene. Også 16 nye skattevariabler er tilgjengelige. Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av et år. I variablene som er sluppet, vises lønnsutgifter til alle kommunale funksjoner. For oversikt over hvilke…

Flere variabler på vei

Nye variabler er på vei. Microdata.no vil i løpet av 2019 utvides med flere nye variabler. De første nye variablene vil være på plass i løpet av våren. For mer informasjon om hvilke variabler som publiseres, og når, følg med på microdata.no.