microdata.no – registerdata uten å søke

microdata.no gir umiddelbar, online tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten noen form for søknad.

Tjenesten er åpen for ansatte og studenter ved universitet og høgskoler, godkjente forskningsinstitusjoner, departement og direktorat.

En formiddag med gratis, digitalt kurs får deg i gang på microdata.no, eller spesialiserer deg på et emne. Vi holder også kurs og forelesninger for enkeltinstitusjoner. Ta kontakt med kurs@microdata.no om du ønsker dette for din institusjon.

  • Ingen søknader
  • Umiddelbar tilgang
  • Tidsserier fra 1964
  • Eksportfunksjon. Lag et datasett og søk om å få det utlevert.
  • Selvbetjent. Institusjonene melder selv inn sine brukere.

Et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Om microdata.no

Nyheter og informasjon

microdata.no gratis ut 2023

Dagens tilbud om gratis tilgang til microdata.no fortsetter ut 2023. Det har plattformeierne Sikt og SSB vedtatt. Fram til da skal eiere og brukere i fellesskap utarbeide en betalingsmodell. Brukerne skal være med Arbeidet med en best mulig finansierings- og prismodell starter allerede nå i samarbeid mellom eierne og brukerne. – Vi trenger tid til…
Les mer … microdata.no gratis ut 2023

Ny funksjonalitet: Outer join

Ved variabelimport i microdata.no er standardløsningen «left join», der den første variabelen som importeres inn i et datasett bestemmer populasjonen. Men nå er det også mulig å importere data med bruk av «outer join». Da vil også nye individer/enheter som ikke eksisterer i din opprinnelige populasjon bli lagt til datasettet ditt.
Les mer … Ny funksjonalitet: Outer join