microdata.no – registerdata uten å søke

microdata.no gir umiddelbar, online tilgang til kobling og analyse av store mengder detaljerte registerdata uten noen form for søknad.

Les mer om hvem som kan få tilgang.

En formiddag med gratis, digitalt kurs får deg i gang på microdata.no, eller spesialiserer deg på et emne. Vi holder også kurs og forelesninger for enkeltinstitusjoner. Ta kontakt med kurs@microdata.no om du ønsker dette for din institusjon.

Et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Om microdata.no

Nyheter og informasjon

Nytt avtale- og brukeradministrasjonsverktøy for inngåelse av nye avtaler klart medio januar 2024

Som informert om tidligere blir microdata.no en betalingstjeneste fra 1.1.2024. Nytt superbrukerverktøy for administrasjon av avtaler og brukere rulles ut medio januar 2024. Institusjoner som har avtale kan fortsatt bruke microdata.no som i dag frem til 31. mars. Fra 1. april må det være tegnet nye avtaler om videre bruk.
Les mer … Nytt avtale- og brukeradministrasjonsverktøy for inngåelse av nye avtaler klart medio januar 2024