microdata.no – registerdata uten å søke

microdata.no gir umiddelbar tilgang til kobling og analyse av store mengder detaljerte registerdata uten søknadsprosess.

Les mer om hvem som kan få tilgang.

En formiddag med digitalt kurs får deg i gang på microdata.no, eller spesialiserer deg på et emne. Vi holder også kurs og forelesninger for enkeltinstitusjoner. Ta kontakt med kurs@microdata.no om du ønsker dette for din institusjon.

Et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Om microdata.no

Nyheter og informasjon

Nye kommune- og skattevariabler

Siste tilskudd til data i microdata.no, er lønnsutgifter fra kommuneregnskapet. Til sammen er det sluppet 94 nye variabler om lønnsutgifter i kommunene. Også 16 nye skattevariabler er tilgjengelige. Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av et år. I variablene som er sluppet, vises lønnsutgifter til alle kommunale funksjoner. For oversikt over hvilke…
Les mer … Nye kommune- og skattevariabler