microdata.no – registerdata uten å søke

microdata.no gir umiddelbar, online tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten noen form for søknad.

Tjenesten er åpen for ansatte og studenter ved universitet og høgskoler, godkjente forskningsinstitusjoner, departement og direktorat.

En formiddag med gratis, digitalt kurs får deg i gang på microdata.no, eller spesialiserer deg på et emne. Vi holder også kurs og forelesninger for enkeltinstitusjoner. Ta kontakt med kurs@microdata.no om du ønsker dette for din institusjon.

  • Ingen søknader
  • Umiddelbar tilgang
  • Tidsserier fra 1964
  • Eksportfunksjon. Lag et datasett og søk om å få det utlevert.
  • Selvbetjent. Institusjonene melder selv inn sine brukere.

Et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Om microdata.no

Nyheter og informasjon

Nå kan du se temakursene fra 2022

I 2022 ble det avholdt flere temakurs i microdata.no. Du har nå muligheten til å se og høre presentasjonene om temaområdene samt hvordan benytte dette i microdata.no.  Temakursene har følgende områder: Familie og kontekstuelle kommunedata Utdanning og sysselsettingsdata Inntekt, skatt og trygd Bygge datasett, lage variabler Hvordan jobbe med data du ikke ser Tre av…
Les mer … Nå kan du se temakursene fra 2022