microdata.no – registerdata uten å søke

microdata.no gir umiddelbar tilgang til kobling og analyse av store mengder detaljerte registerdata uten søknadsprosess.

Les mer om hvem som kan få tilgang.

En formiddag med digitalt kurs får deg i gang på microdata.no, eller spesialiserer deg på et emne. Vi holder også kurs og forelesninger for enkeltinstitusjoner. Ta kontakt med kurs@microdata.no om du ønsker dette for din institusjon.

Et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Om microdata.no

Nyheter og informasjon

Milepæl for microdata.no – fra prosjekt til kontinuerlig utvikling

Da Sikt og SSB lanserte microdata.no i 2018, ønsket vi å gjøre det raskere og enklere å få tilgang til viktige registerdata. Nå, etter noen år med prosjektbaserte forbedringer, er blikket rettet mot at brukermiljøene får mest mulig nytteverdi av tjenesten. Vi markerer overgangen ved å fortelle litt om hva tjenesten gjør, hvordan den har…
Les mer … Milepæl for microdata.no – fra prosjekt til kontinuerlig utvikling