microdata.no – registerdata uten å søke

microdata.no gir umiddelbar, online tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten noen form for søknad.

Tjenesten er åpen for ansatte og studenter ved universitet og høgskoler, godkjente forskningsinstitusjoner, departement og direktorat.

En formiddag med gratis, digitalt kurs får deg i gang på microdata.no, eller spesialiserer deg på et emne. Vi holder også kurs og forelesninger for enkeltinstitusjoner. Ta kontakt med kurs@microdata.no om du ønsker dette for din institusjon.

  • Ingen søknader
  • Umiddelbar tilgang
  • Tidsserier fra 1964
  • Eksportfunksjon. Lag et datasett og søk om å få det utlevert.
  • Selvbetjent. Institusjonene melder selv inn sine brukere.

Et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB) 
Om microdata.no

Nyheter og informasjon

Ny funksjonalitet våren 2022

En samlet oversikt over ny funksjonalitet i microdata.no første halvår 2022. I samarbeid med brukere av tjenesten har vi utviklet og tilgjengeliggjort en del ny funksjonalitet i vår. Her følger en oppsummering av det som har kommet på plass. Økt brukervennlighet – mer effektiv jobbing Mars måned sto i brukervennlighetens tegn, og vi lanserte en…
Les mer … Ny funksjonalitet våren 2022