Om microdata.no

microdata.no er et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapsektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB). Plattformen er utviklet med støtte fra Norges forskningsråd.

microdata.no er en ny og internasjonalt unik måte å dele data på. Gjennom tjenesten får brukerne tilgang til å analysere skarpe, umanipulerte registerdata fra SSB og andre kilder uten å søke og uten å måtte ha et godkjent prosjekt.

Les mer om hvem som kan få tilgang.

  • Du kan bruke alle tilgjengelige variabler på plattformen og koble alt med alt
  • Du kan dele alle analyseoppsett og alle resultater uten begrensninger
  • Datagrunnlaget blir utvidet kontinuerlig. Følg med på variabeloversikten.
  • Institusjonene administrerer brukerne sine selv
  • Personvernet er innebygd og grensesnittet anonymiserende. Derfor har du tilgang uten å søke

Bakgrunn  

Norske registerdata er svært verdifulle og attraktive som data til utarbeiding av statistiske resultater og analyser, herunder forskning. Tilgangen til å bruke dem er god, men hensynet til personvern gjør at det er tid- og kostnadskrevende å søke om tilgang.

microdata.no er utviklet med en helt ny tilnærming til datadeling som gjør at brukerne kan få datatilgang uten noen form for søknader. Det effektiviserer datatilgangen, både for brukerne og dataeierne. Dette er mulig fordi brukerne arbeider via metadata. Registerdataene er usynlige og forlater aldri plattformen. Alle resultater blir anonymisert av innebygde personvernfilter. Tilgangen er regulert gjennom en institusjonsavtale som gir rett til å melde inn brukere.

microdata.no gir rask og enkel tilgang til registerdata fra SSB. Pågående samarbeid med andre norske registerdataeiere vil gjøre at data fra andre kilder vil bli tilgjengelige.

Brukerne kan jobbe med stor grad av fleksibilitet i analysemiljøet. De har tilgang til samtlige variabler og kan koble alt med alt. Det trengs ingen søknader om spesifikke variabler eller godkjenning av prosjekter. De lengste tidsseriene går tilbake til 1964. Aktualiteten er som for den publiserte SSB-statistikken om tilsvarende emner.

Analysemiljøet tilbyr panelmetoder, deskriptiv analyse, aggregering, lineær regresjonsanalyse, logistisk regresjon, etc. Funksjonaliteten er blir utviklet kontinuerlig etter innspill fra brukerne.

Les mer om tilgjengelig funksjonalitet i brukermanualen.

Slik blir du bruker

Les mer om dette på våre tilgangssider.

Behandlingsgrunnlag

Les vår personvernerklæring.