Om microdata.no

microdata.no er en ny og internasjonalt unik måte å dele data på. Gjennom tjenesten får brukerne tilgang til å analysere skarpe, umanipulerte registerdata fra SSB og andre kilder uten å søke og uten å måtte ha et godkjent prosjekt.

microdata.no er et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapsektorens tjenesteleverandør (tidligere NSD) og SSB. Plattformen er utviklet med støtte fra Norges forskningsråd.

Per våren 2022 kan godkjente forskningsinstitusjoner, departement og direktorat be om tilgang til microdata.no og melde inn sine egne brukere.

  • Du kan bruke alle tilgjengelige variabler på plattformen og koble alt med alt
  • Du kan dele alle analyseoppsett og alle resultater uten begrensninger
  • Datagrunnlaget blir utvidet kontinuerlig. Følg med på variabeloversikten
  • Institusjonene administrerer brukerne sine selv
  • Personvernet er innebygd og grensesnittet anonymiserende. Derfor har du tilgang uten å søke

Bakgrunn  

Norske registerdata er svært verdifulle og attraktive som data til utarbeiding av statistiske resultater og analyser, herunder forskning. Tilgangen til å bruke dem er god, men hensynet til personvern gjør at det er tid- og kostnadskrevende å søke om tilgang.

microdata.no er utviklet med en helt ny tilnærming til datadeling som gjør at brukerne kan få datatilgang uten noen form for søknader. Det effektiviserer datatilgangen enormt, både for brukerne og dataeierne. Dette er mulig fordi brukerne arbeider via metadata. Individdataene er usynlige og forlater aldri plattformen. Alle resultater blir anonymisert av innebygde personvernfilter.

Slik blir du bruker

microdata.no gir rask og enkel tilgang til mikrodata, per våren 2023 fra SSB. Data fra andre kilder vil bli tilgjengelige. Tilgangen er regulert gjennom en institusjonsavtale som gir rett til å melde inn brukere.

Godkjente forskningsinstitusjoner, departement og direktorat kan be om tilgang til microdata.no. Godkjente forskningsinstitusjoner er de som listes opp av enten Norges forskningsråd (NFR) eller Eurostat. Andre forskningsinstitusjoner kan søke SSB om å bli godkjent (PDF).

Det er ikke nødvendig å søke. Alle som oppfyller betingelsene får tilgang når de ber om det.

Brukerne kan jobbe med stor grad av fleksibilitet i analysemiljøet. De har tilgang til samtlige variabler og kan koble alt med alt. Det trengs ingen søknader om spesifikke variabler eller godkjenning av prosjekter. Per Q1 2023 inneholder microdata.no om lag 11 millioner personer og 405 variabler. De lengste tidsseriene går tilbake til 1964. Aktualiteten er som for den publiserte SSB-statistikken om tilsvarende emner.

Analysemiljøet tilbyr panelmetoder, deskriptiv analyse, aggregering, lineær regresjonsanalyse, logistisk regresjon, etc. Funksjonaliteten er blir utviklet kontinuerlig etter innspill fra brukerne.

Forutsetninger

For å kunne tilby søknadsfri tilgang til skarpe registerdata må microdata.no oppfylle visse forutsetninger:

  • Brukerne må jobbe via metadata. De kan ikke se på eller laste ned individdata.
  • Analyseverktøyet må ha innebygde anonymiseringstiltak. Derfor kan ikke brukerne benytte egne statistikkpakker eller -biblioteker. De må bruke verktøyet som ligger i tjenesten. Det begrenser utvalget av statistiske analyser (som utvides fortløpende).
  • All output må gjennom konfidensialitetsfilter, blant annet støylegging. Metodene er beskrevet i Appendix C i brukermanualen (PDF).

Behandlingsgrunnlag

microdata.no har rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger med hjemmel i personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e) jf. personopplysningsloven § 8 og statistikkloven §§ 1, 4 og 17(1), og personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav j) jf. personopplysningsloven §9 og statistikkloven §§ 1, 4 og 17(1).