Flere valgmuligheter ved tabuleringer

Det er nå mulig å vise kun de høyeste eller laveste verdiene i en tabell, i stigende rekkefølge. Du bestemmer selv hvor mange du vil vise. Dette gjør det enkelt å lage topp 10-lister over kommuner, yrker, utdanninger etc. Statistikk og analyseresultater kan dessuten også eksporteres til tekstfiler i tillegg til regneark.

Sortering av verdier og topp 10-lister

Tabeller laget ved hjelp av kommandoen tabulate kan sorteres i stigende rekkefølge etter verdiene i en gitt kolonne. Som standard brukes kolonnen med totalverdier dersom man ikke angir noen søyle. Du har nå også mulighet til å kun vise de øverste eller nederste verdiene i stedet for hele tabellen. Dette er en fordel når man har store tabeller, f.eks. visning av kommueverdier der man har 300-400 rekker. Man kan velge hvor mange man vil vise, og f.eks. lage såkalte topp 10-lister over enhetene med de høyeste eller laveste verdiene. Dette gjøres gjennom opsjonene rowsort og enten top() eller bottom() slik:

Dette kan også gjøres med volumtabeller, slik at man kan finne f.eks. topp 10 kommuner i Vestland rangert etter gjennomsnittlig årslønn:

Merk at verdiene sorteres i stigende rekkefølge. Derfor må man kjøre opsjonen bottom(10) for å hente ut topp 10-kommuner, og snu listen. Ønsker man å finne de 10 kommunene med lavest årslønn, brukes opsjonen top(10).

Du kan lese mer om syntaksen for rowsort, top() og bottom() ved å bruke kommandoen help tabulate i analysemiljøet i microdata.no.

Flere eksportmuligheter

Tidligere har det bare vært mulig å eksportere resultater til regneark i Excel, Google Sheets, e.l. Nå kan du også eksportere til tekstformat, dvs. du kan lime inn resultatene i tekstdokumenter. Dette gjør det blant annet lettere dersom du bare skal presentere tallene i html-format eller i et dokument, uten noen større bearbeiding først.

Eksempel på visning av resultat etter eksport til tekstfil:

Bedre leservennlighet for tabeller

Tabeller i microdata.no viser som standard frekvenstall i hver celle. Men du kan vise flere tall dersom du benytter opsjoner for visning av både frekvens og prosent, eller ved volumtabeller der du bruker summarize() som opsjon til tabulate, i kombinasjon med flere måleverdier, f.eks. gjennomsnitt og frekvens. Illustrasjonene under er eksempler på det siste.

Før:

Etter: