Stor oppdatering av variabler – og noen nye

Versjon 20 av databanken no.ssb.fdb ble 8.mars publisert med oppdateringer av 148 variabler innenfor boforhold, befolkning, inntekt, skatt, trygd og sykefravær. I tillegg har det kommet 10 nye variabler.

Til sammen 148 variabler om boforhold, befolkning, inntekt, skatt, trygd og sykefravær har blitt oppdatert med nyeste tilgjengelige data. Fullstendig oversikt over hvilke variabler som er oppdatert finner du her: https://microdata.no/discovery/dataStore/no.ssb.fdb

I de to siste oppdateringene har det også kommet 10 nye variabler. Variabelen INNTEKT_ BANKINNSKUDD vil ikke lenger oppdateres. Den vil fra og med versjon 20 finnes som SKATT_BANKINNSKUDD, og vil ha en populasjon tilsvarende andre variabler fra skattestatistikken.

Med den nyeste variabelen fra NUDB kan du se nærmere på hvordan utdanningsinstitusjonen organiserer undervisningen. Med NUDB_ORGANISERING kan du se om studenter ved universitet, høgskoler og fagskoler har deltatt på nettbasert undervisning, desentralisert undervisning eller på undervisning ved institusjon.

Som en følge av Kunnskapsløftet 2020 ble det gjort endringer i innholdet i de nasjonale prøvene. Disse endringene gjør det vanskelig å sammenligne resultater fra de nasjonale prøvene før og etter. Det er derfor lagt inn nye variabler for nasjonale prøver for å markere bruddet. De nye variablene vil ha NUDB_NPKL_SKALAPOENG. De tidligere variablene vil fortsette i systemet, men vil ikke lenger oppdateres.