Store mengder data. Lav brukerterskel.

microdata.no har data om alle som har eller har hatt fast eller midlertidig fødselsnummer og alle familier og husholdninger. Til sammen inneholder basen mer enn 11 millioner personer med tidsserier tilbake til 1964.

En formiddag med gratis, digitalt kurs får deg i gang på microdata.no, eller spesialiserer deg på et emne. Vi holder også kurs og forelesninger for enkeltinstitusjoner. Ta kontakt med kurs@microdata.no om du ønsker dette for din institusjon.

Brukerstøtte

All brukerstøtte er gratis

På chat direkte fra analysemiljøet
Åpningstider: mandag–fredag, 12.30–14.

På e-post
Spørsmål om analyseoppsett og funksjonalitet: support@microdata.no
Spørsmål om data og datatilgang: microdata@ssb.no