Brukermanual oppdatert med de siste endringer

De siste månedene er microdata.no blitt oppdatert med en rekke ny analysefunksjonalitet og større fleksibilitet til å eksportere resultater ut av verktøyet.

Analyseverktøyet microdata.no tilbyr nå flere avanserte analyseformer som diff-in-diff og overlevelsesanalyser (Kaplan-Meier og Cox). Kapitlene 5.10 og 5.11 omtaler disse.

Av andre forbedringer tilbys mer fleksibilitet ved eksport av resultater. Nå kan man også eksportere alle tabeller/statistikk man har laget ved å klikke på en enkel knapp (i tillegg til å lagre alle resultat som pdf). Ved eksport av enkeltstatistikk kan man blant annet velge å bruke norsk kommategn-standard som er kompatibel med standardinnstillingene for Excel og Google Sheets. Figurer/grafer kan dessuten lastes ned i flere forskjellige formater, og åpnes direkte i en graf-editor (Vega). Brukermanualen er blitt utvidet med kapittel 1.6 som omtaler disse ulike eksport-mulighetene.

Klikk her for å lese den siste versjonen av brukermanualen.