Flere eksportmuligheter

I tillegg til eksport av statistikk og analyseresultater i tekst- og regnearktilpasset format, kan du nå også benytte semikolonseparert format. Dette gjør eksportmuligheten mer fleksibel.

All statistikk og analyseresultater kan eksporteres over til tekstdokumenter eller regneark for videre bearbeiding. Dette gjør man ved å klikke på eksportknappen som dukker opp når man holder musepekeren over den aktuelle statistikken.

Du blir presentert med ulike valg knyttet til eksportformat og hvordan desimaler skal behandles:

Det anbefales at man huker av på «Bruk norsk kommaformatering i desimaltall». Da blir desimaltall riktig representert når du limer inn i regneark. Bruk så tastekombinasjonen ctlr + c for å eksportere, og lim inn på vanlig måte (ctrl + v) i et tekstdokument eller regneark (Google Sheets fungerer best).

Om man bruker vanlig format, jfr. illustrasjonen over, blir resultatet typisk slik i hhv. Google Sheets og tekstdokumenter (merk at du får tilgang til alle desimaler ved eksport):

Bruker man opsjonen for semikolonseparerte verdier, blir det slik i et tekstdokument:

Tips 1: Om man lager en sammensatt tabell, kan det være lurt å bruke tabulate-opsjonen flatten. Denne sørger for at formatet på den eksporterte tabellen blir mest mulig flatet ut, slik at man i størst mulig grad unngår sammenslåtte celler når man eksporterer til regneark.

Tips 2: Det er mulig å eksportere alle resultater du har generert, i én operasjon. Da slipper du å gjøre dette for hver tabell. Du bruker da dette valget: