Stor oppdatering av ARBLONN og NUDB i microdata.no

Siste versjon av databanken i microdata.no inneholder en stor oppdatering av ARBLONN og NUDB.
I tillegg noen nye variabler for utdanning og sosialhjelp.

I versjon 26 av databanken no.ssb.fdb er variabler om utdanning oppdatert til nyeste tilgjengelige data. For a-ordningen er variablene oppdatert til og med juli 2023.

4 nye variabler om sosialhjelp er lagt til. Her kan du koble sosialhjelpsutbetaling mot person, Du kan finne kommune hvor sosialhjelp er utbetalt og også beløp utbetalt både for sosialhjelpstønad og lån.
Variablene finner du ved å søke på prefikset SOSHJELP i variabeloversikten

Det er også lagt til 6 nye utdanningsvariabler. Disse inneholder blant annet informasjon om resultat av opplæringsform forut for prøve for yrkesfagelever, type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp hos lærlinger som går yrkesfagsløp i vgs, og standpunktkarakter for vgs.
Variablene finner du ved å søke på prefikset NUDB i variabeloversikten