Copy/paste-mulighet for hele skriptresultatet

Du kan nå kopiere hele skriptresultatet over i andre verktøy (f.eks. Excel).

Mange brukere har behov for å kopiere tabeller generert i analyseverktøyet over til andre verktøy for videre bearbeiding.

Frem til nå har det bare vært mulig kopiere én og én tabell. Etter innspill fra flere brukere har vi nå gjort det mulig å kopiere alle tabeller samtidig.

Du finner muligheten tilgjengelig fra ikonlinjen over skriptet/kommandolinjen:

Alle kommandoer blir også kopiert. Grafikk blir ikke kopiert, kun tabeller.