Nyheter og informasjon

Saker om nytt innhold og ny funksjonalitet.

Abonner på vårt nyhetsbrev hvis du ønsker å få tilsendt nyheter og informasjon jevnlig.

Ny regresjonsfunksjonalitet: Uthenting av prediksjons- og residualverdier

Alle regresjonsvarianter som finnes i microdata.no har nå fått tilknyttede kommandoer som genererer blant annet residual- og prediksjonsverdier. Dette er verdier som kan brukes til å analysere dataspredningen og for testing av regresjonsmodeller. Prediksjonsverdier kan dessuten brukes som input til videre analyser.
Les mer … Ny regresjonsfunksjonalitet: Uthenting av prediksjons- og residualverdier

Største datautvidelse til nå: 44 variabler om boforhold, husholdninger og familier

Fullpopulasjons registerdata om boforhold og husholdning er for første gang tilgjengelig online og uten å måtte søke først. I begynnelsen av april 2020 ble det publisert variabler om disse temaene i microdata.no. Dataene er oppdatert til og med 2018. Det totale antallet variabler på plattformen er nå 195.
Les mer … Største datautvidelse til nå: 44 variabler om boforhold, husholdninger og familier

Microdata.no gratis i hele 2020

Gratisperioden for microdata.no er forlenget fra 1. april 2020 til 1. januar 2021. Alle tilganger blir automatisk oppdatert. Institusjoner som vil fortsette å bruke microdata.no uten kostnad, trenger ikke foreta seg noe. Så lenge en ikke ber om noe annet, blir alle institusjonsavtaler om gratis bruk av microdata.no automatisk forlenget til 31. desember 2020.
Les mer … Microdata.no gratis i hele 2020

Ny funksjon for gruppering av inntekter og andre kontinuerlige verdier: quantile

Det er nå mulig å konvertere kontinuerlige verdier til prosentilverdier ved å bruke den nye funksjonen quantile(). Alle verdiene for den aktuelle variabelen i datasettet vil da bli delt inn og plassert kronologisk i like store grupper. Etter konverteringen vil variabelen inneholde nummeret på den aktuelle prosentilen som verdien tilhører.
Les mer … Ny funksjon for gruppering av inntekter og andre kontinuerlige verdier: quantile