Nye årganger til inntekt, skatt

I siste versjon av databanken er Inntekts- og skattevariablene, samt variabler fra FD-Trygd oppdatert med siste tilgjengelige årgang. I tillegg er det publisert nye variabler om trafikkulykker og variabler med kommune som enhet.

I versjon 27 av databanken er det gjort en stor oppdatering av inntekts- og skattevariabler der variabler nå er oppdatert til å inneholde inntekts- og skatteåret 2022. En rekke variabler fra FD-Trygd er også oppdatert i versjonen.

De syv første kommunevariablene er gjort tilgjengelig i microdata.no. Dette er første steg i arbeidet med å tilgjengeliggjøre flere kommunevariabler i tjenesten til bruk i analyser.

I første omgang er det syv variabler om eiendomsskatt, driftsutgifter, husholdningsavfall og materialgjenvinning som gjøres tilgjengelig. Variablene er hentet direkte fra tabeller tilgjengelig i statistikkbanken og sørger for at brukerne har enkel og direkte tilgang til disse dataene i microdata.no.

Versjon 27 inneholder også 11 nye variabler om trafikkulykker. Brukerne av microdata.no vil nå kunne se nærmere på informasjon knyttet til ulykker rapportert til politiet. Fartsgrense, føreforhold, værforhold og veistatus er bare noen av variablene brukerne kan benytte seg av.

En fullstendig oversikt over variabler som er oppdatert i versjon 27 finnes på microdata.no