Nye funksjoner gjør deg raskere

Flere forbedringer gjør det raskere og enklere å jobbe i microdata.no. Takk til smarte brukere for gode forslag.

Nyheter i grensesnittet gjør tastehverdagen i microdata.no mer effektiv. Her er lista

  • Printbart resultatvindu inkludert tabeller og grafer. Papirutskrift eller pdf
  • Kjappere hjelp. Klikk på kommandoer, funksjoner og variabler, og få hjelpetekst i eget vindu
  • Kjør til stopp-punkt. Test skript uten å kjøre hele.
  • Flere og mer forståelige feilmeldinger med forslag til rettinger
  • Nye tabellfunksjoner: flatten, rowsort (), colsort ()

Printbart resultatvindu

Med et nytt utskriftsymbol oppe til høyre i grensesnittet, eventuelt ctrl-P, kan du enkelt printe ut alle resultatene dine i en og samme utskrift, inkludert skriptet, tabeller, grafer og regresjonsanalyser du har laget. Du kan lagre dem maskinelt som PDF, eller ta papirutskrift.

Kjappere hjelp – klikk på kommandoen

Den nye klikkehjelpa inne i grensesnittet for skripting kaller opp ei hjelperute med klartekstforklaring på hva kommandoen gjør og hvordan du setter den opp. Hver hjelperute har også eksempler på korrekt syntaks. Du kan også klikke på variabler for å få opp variabelbeskrivelser.

Kjør til stopp-punkt

Et museklikk i venstre marg setter inn et rødt stopp-punkt når du kjører et skript. Det er svært nyttig når du tester ut jobben din. Skriptet stopper akkurat der du jobber og resultatet kommer tydelig fram. Tidsbesparende er det også. Når du er ferdig, fjerner du stopp-punktet ved å klikke på det.

Informative feilmeldinger med forslag til rettinger

Feilmeldingene i microdata.no er forbedret slik at de både sier hva feilen er og kommer med forslag til hvordan du kan rette dem. Du får ikke bare beskjed om rettskrivingsfeil, syntaksfeil på stammespråk, men også om logiske feil i skriptoppbygginga, slik du ser i de to eksemplene nedafor.

Syntaksfeil
Logisk feil

Nye tabellfunksjoner

De nye tabellfunksjonene rowsort (), colsort () og flatten er opsjoner til hovedkommandoen tabulate. Du spesifiserer dem etter et komma, og du kan ha flere opsjoner til hver hovedkommando, da uten komma i mellom opsjonene.
Med rowsort () og colsort () kan du sortere kolonner og rader i tabellen din etter celleverdier på den variabelverdien (koden) du ønsker. Verdien angir du i parentesen. Skriver du ingenting i parentesen, blir tabellen sortert etter totalen. Bruker du ingen av opsjonene, følger rekkefølgen kodeverdiene.

tabulate Innvandringskategori , missing rowsort ()
tabulate Innvandringskategori , missing colsort ()

Opsjonen flatten tar bort innebygd formatering i tabellen og gir deg en helt uformatert tabell som kommer pent opp i et regneark, og som lar seg behandle som en csv-fil. Dersom du bare vil ha med kodeverdiene og ikke forklaringstekstene, kan du fjerne dem med opsjonen nolabel.

tabulate Innvandringskategori , missing flatten nolabel