Oppdatert versjon av brukermanual er nå ute

Brukermanualen til microdata.no er nå oppdatert og beskriver all ny funksjonalitet som er implementert siden april 2022.

Nye ting som dokumenteres i brukermanualen:

  • Nye reshape-kommandoer (konverterer datasett mellom wide- og long-format)
  • Oaxaca-regresjon
  • Funksjonalitet for automatisk omkoding av variabelverdier ved opplasting av skilletegnseparerte filer
  • Flere alternative måter å måle marginaleffekter for logistiske regresjoner på
  • Kommandoen recode kan nå også brukes på alfanumeriske variabler, og kan lage verdi-labler i samme operasjon
  • «Black mode» – sort brukergrensesnitt
  • Ny kommando: edit – alternativ måte å redigere i skript

Oppdatert brukermanual finner du her.

(Hvis ikke siste versjon kommer opp, prøv å oppdatere siden ved å bruke F5-knappen på tastaturet)