Ny funksjonalitet: Enklere omkoding av strengvariabler

Omkoding av strengvariabler er nå enklere og raskere i microdata.no.

recode-kommandoen er nå utvidet til å støtte omkoding av variabler med alfanumeriske verdier, ofte kalt «strengvariabler». Frem til nå har kommandoen vært begrenset til numeriske variabler, og omkoding av strengvariabler måtte gjøres ved hjelp av repeterte replace-kommandoer.

Nå er det også mulig å uttrykke alfanumeriske omkodinger mer effektivt og kompakt via recode, noe som også vil føre til kortere eksekveringstid for skript.

Eksempelet nedenfor viser omkoding av en strengvariabel:

recode var1 ('1' '2' '3' = '0') ('4' = '1')

Det er også mulig å angi egendefinerte labler for de nye verdiene.

Skriv help recode i kommandolinjeverktøyet for å se komplett forklaring og flere eksempler på omkoding.