Ny funksjonalitet våren 2022

En samlet oversikt over ny funksjonalitet i microdata.no første halvår 2022.

I samarbeid med brukere av tjenesten har vi utviklet og tilgjengeliggjort en del ny funksjonalitet i vår. Her følger en oppsummering av det som har kommet på plass.

Økt brukervennlighet – mer effektiv jobbing

Mars måned sto i brukervennlighetens tegn, og vi lanserte en rekke små og store forbedringer våre brukere har ønsket. Mer intuitive feilmeldinger, lettere tilgjengelige hjelpetekster og utskriftsvennlig versjon er blant funksjonene som ble rullet ut denne måneden.

Outer join

I april lanserte vi en ny import-opsjon outer_join som gir økt fleksibilitet i kobling av data, og som er spesielt nyttig ved f.eks. månedlige jobbopplysninger og andre data hvor populasjonen endres raskt.

Outer join er også et nyttig verktøy å bruke i kombinasjon med reshape/panel-kommandoene som kom i juni (les mer om dem nedenfor).

Enklere omkoding av strengvariabler

I mai ble recode-kommandoen utvidet til å støtte omkoding av strengvariabler.

Bruk av recode for strengvariabler gjør skriptene mer kompakte, og korter ned kjøretiden.

Nye varianter av marginaleffekter tilgjengelig for logistiske regresjoner

Etter forespørsel fra brukere, lanserte vi i mai også støtte for flere varianter av marginaleffekter for logistiske regresjoner.

Blinder-Oaxaca dekomponering

1. juni ble kommandoen oaxaca lansert.

Kommandoen utfører en Blinder-Oaxaca dekomponering som brukes til å forklare forskjeller i den avhengige variabelens gjennomsnittverdi for to grupper. 

Nytt omkodingsverktøy

Litt senere i juni ble et nytt omkodingsverktøy lansert.

Verktøyet gjør det enklere å jobbe med store og/eller standardiserte omkodingsuttrykk, og støtter opplasting av korrespondansetabeller i CSV-format.

Transformasjoner til og fra paneldatastruktur

I løpet av juni ble også to relaterte transformasjonskommandoer lansert; reshape-to-panel og reshape-from-panel.

Disse to kommandoene lar brukeren omstrukturere data fra bredt til langt format, og fra langt til bredt format, respektive. Kommandoparet løser en del floker brukere har rapportert om en stund, og åpner for en del nye muligheter for å utføre operasjoner og analyser tilpasset bredt og langt format for ellers like data.