Author: Svein Johansen

microdata.no gratis ut 2023

Dagens tilbud om gratis tilgang til microdata.no fortsetter ut 2023. Det har plattformeierne Sikt og SSB vedtatt. Fram til da skal eiere og brukere i fellesskap utarbeide en betalingsmodell. Brukerne skal være med Arbeidet med en best mulig finansierings- og prismodell starter allerede nå i samarbeid mellom eierne og brukerne. – Vi trenger tid til…