Bedre ytelse og brukervennlighet

En del forbedringer er nå på plass, slik at bruk av analyseverktøyet blir mer effektivt.

Ytelse

Vi har fjernet et knippe flaskehalser slik at kjøring av skript nå går en del raskere.

Den mest merkbare forbedringen er at kun den delen av skriptet som er endret blir kjørt. Forbedringen bygger på tidligere optimaliseringer, og registrerer hvilke linjer i skriptet som er endret siden forrige kjøring. Når skriptet kjøres på ny, vil kun linjene fra og med øverste endring kjøres på ny.

Legger du kun til kommandoer i bunn av skriptet ditt, blir bare disse kjørt.

Denne endringen gjør at skript-kjøring kommer raskere «til poenget», og har i tillegg en del positive bi-effekter:

  • Sending av skript til kommandolinje blir momentan
  • Det går raskere å kjøre fra stopp-punkt til nytt stopp-punkt

Brukervennlighet

I lange skript kan det være utfordrende å finne sammenhengen mellom skript-linje og resultatvisning av den aktuelle linjen. Det har lenge vært mulig å navigere fra en linje i skriptet til resultatet for linjen.

Når blir det endelig også mulig å navigere fra resultat tilbake til riktig linje.

Ved siden av hvert resultat dukker det nå opp en link som tar deg til skript-linjen som produserte resultatet. Linken er illustrert nedenfor.