Forbedret søkefunksjonalitet

Variabeloversikten til microdata.no er nå blitt kraftig forbedret ved at det er mulig å filtrere etter emneområde eller andre egenskaper ved dataene, samtidig som man kan velge fritt hvordan variabellisten skal sorteres.

Tidligere fikk man opp en alfabetisk sortert variabelliste der man kunne søke etter enkeltvariabler i søkefeltet øverst, eventuelt filtrere ned på et mindre utvalg variabler ved å søke etter deler av variabelnavn.

Den nye versjonen av variabellisten kan nå brukes til å filtrere variabler etter:

  • emneområde
  • datatype (numerisk eller alfanumerisk)
  • enhetstype
  • temporalitet
  • type nøkkelvariabel
  • databank

Samtidig vises det hvor mange variabler man får treff på ved å velge de ulike filterkriteriene. Dersom flere bokser krysses av, utvides filtertreffet tilsvarende.

Filtrering på emneområder
Filtrering på egenskaper ved variablene

Nå er det også mulig å velge hvordan variabellisten skal sorteres:

Valgfri sortering

Den nye søkefunksjonaliteten gjør det enklere å finne variabler, og det blir lettere å få oversikt over hva slags og hvilke typer variabler som tilbys til enhver tid.

Variabeloversikten finner du her.