microdata.no gratis ut 2023

Dagens tilbud om gratis tilgang til microdata.no fortsetter ut 2023. Det har plattformeierne Sikt og SSB vedtatt. Fram til da skal eiere og brukere i fellesskap utarbeide en betalingsmodell.

Brukerne skal være med

Arbeidet med en best mulig finansierings- og prismodell starter allerede nå i samarbeid mellom eierne og brukerne.

– Vi trenger tid til å inkludere brukerne så mye som mulig i dette arbeidet, sier seksjonssjef Guri Kvesetberget i SSB. Hennes Seksjon for mikrodata forvalter microdata.no i SSB.

Betalingsmodellen skal sikre drift og videreutvikling, samtidig som den er rettferdig og ikke forfordeler noen. Den må stimulere til mest mulig bruk, være fleksibel og passe til ulike brukergrupper, og den må være enkel å administrere.

Brukerne skal ikke betale alt

Brukerbetaling for tilgang til microdata.no skal dekke de kostnadene som er knyttet til hver enkelt bruker. Når tjenesten får en bruker mer, hvilke kostnadskomponenter påvirkes da? Eksempel er

  • Infrastruktur
    • Prosessor, minne, disk
    • Økning i brukerrettede feil, utfordringer ofte knyttet til infrastruktur-nære feil
  • Brukerveiledning og administrasjon
    • Support, veiledning, kurs (omfang av alle typer henvendelser)

I tillegg kommer bruks- og brukeruavhengige kostnader til arbeid som må pågå kontinuerlig og som er nødvendig for at ikke tjenesten skal miste verdi. Eksempler er arbeid med datatilfang, oppdateringer og mer funksjonalitet.

Skal ulik bruk gi ulik pris?

Brukere som forskningsinstitutt, forvaltning og konsulentfirmaer vil bruke microdata.no for å øke verdien av institusjonens tjenester. De har et lite antall brukere som gjør analyser på plattformen for å hjelpe organisasjonen til å drive virksomheten bedre.

For universiteter og høyskoler vil microdata.no også være et tilbud til studentene. Studentbrukerne vil være mange og bruke microdata.no som et ledd i sin egen utdanning, ikke til å styrke institusjonen.

Hvordan skal prismodellen ta hensyn til dette? Det skal modellarbeidet finne ut av.

Forutsigbarhet og beskjed i god tid

Sikt, SSB og brukerne starter fellesarbeidet med prismodell nå, før sommeren 2022. Arbeidet skal være ferdig våren 2023, slik at brukerne kan ta stilling til tilbudet og eventuelt innarbeide det i budsjettene sine. Det vil ikke ligge noen forpliktelse til å fortsette tilgangen mot betaling for brukere som har benyttet tilbudet om gratis bruk.