Nye varianter av marginaleffekter tilgjengelig for logistiske regresjoner

Det er nå mulig å beregne marginaleffekter for logistiske regresjonsanalyser på andre måter enn standardverdien «overall», ved hjelp av den nye opsjonen «mfx_at()».

Logistiske regresjonsanalyser som kjøres ved kommandoene logit, probit og mlogit gir som standard logistiske koeffisientestimater. Mange foretrekker imidlertid å heller se på marginaleffekter, siden disse er lettere å tolke. Til dette brukes opsjonen mfx() der man kan velge variantene dydx, dyex, eydx, og eyex. Mer info om disse variantene finner du i brukermanualen kapittel 5.6.2 eller ved å bruke kommandoen help logit (evt. en av de andre logistiske kommandoene).

Ved å bruke den nye opsjonen mfx_at(), kan man overstyre standardmålet. Følgende varianter er tilgjengelig:

  • mfx_at(overall) (snittverdien av marginaleffektene målt over alle verdier av x) (standardmål dersom opsjonen utelates)
  • mfx_at(mean) (marginaleffekt målt ved snittet av x)
  • mfx_at(median) (marginaleffekt målt ved median av x)
  • mfx_at(zero) (marginaleffekt målt ved 0-verdien for x)

Opsjonen mfx_at() brukes vanligvis i kombinasjon med mfx(), for eksempel:

logit høyinnt mann gift alder formuehøy, mfx(dydx) mfx_at(mean)

Men man kan også bare bruke mfx_at(). Da benyttes standardvarianten mfx(dydx).

Følgende alternative regresjonsuttrykk vil presentere de samme marginaleffekt-verdiene:

logit høyinnt mann gift alder formuehøy, mfx(dydx) mfx_at(overall)
logit høyinnt mann gift alder formuehøy, mfx_at(overall)
logit høyinnt mann gift alder formuehøy, mfx(dydx)