Trekke ut deler av numeriske verdier

For variabler med numeriske verdier kan en trekke ut deler av verdiene ved hjelp av funksjonen int(). Denne avrunder nedover til nærmeste heltall. Alternativt kan også funksjonen floor() brukes.

I eksempelet nedenfor genereres alder per 2021 ut i fra variabelen faarmnd som bruker det numeriske formatet YYYYMM.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset demografidata
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd

//Beregner alder i 2021 ut i fra fødselsår 
generate alder = 2021 - int(faarmnd / 100)