Trekke ut deler av alfanumeriske verdier (tekstverdier)

For variabler med alfanumeriske verdier kan en trekke ut deler av verdiene/strengene ved hjelp av funksjonen substr(). Første parameter angir variabelnavn, den neste startposisjon, mens den siste parameteren angir antall posisjoner som skal leses inn. F.eks. vil substr(bosted, 1, 2) lese inn to karakterer fra og med første tegn.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset demografidata
import db/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2021-01-01 as bosted

//Koder om fra kommune- til fylkesnivå
generate fylke = substr(bosted, 1, 2)

//Legger til verdilabler for å navngi fylker med navn (=> penere deskriptiv output)
define-labels fylkerstring '03' Oslo '11' Rogaland '15' 'Møre og Romsdal' '18' Nordland '30' Viken '34' Innlandet '38' 'Vestfold og Telemark' '42' Agder '46' Vestland '50' Trøndelag '54' 'Troms og Finnmark' '21' Spitsbergen '25' 'Utdanning i utlandet' '99' Uoppgitt
assign-labels fylke fylkerstring

tabulate fylke