Hente ut informasjon om pågående utdanning (kurs)

Opplysninger om pågående utdanning (såkalte kursdata) foreligger med kurs som enhetsnivå (med tilhørende kurs-identifikator). Kurs er gitt ved kombinasjonen person x kurstype, der hvert individ i praksis kan være representert med flere kurstyper til samme tid.

Siden kursdata ikke har person som enhet, kan ikke disse importeres inn i persondatasett på vanlig måte, men må kobles på vha. kommandoen merge.

Først må en legge til en lenke mellom kurs-id og person-id på kursdataene. Deretter må en aggregere opp til personnivå vha. kommandoen collapse før en tilslutt kobler på persondatasettet.

I eksempelet opprettes det først et persondatasett bestående av personer bosatt i Norge (regstatus == '1') per 2020-01-01. Deretter hentes det ut historikk over pågående utdanning for hele året 2020, der en tar vare på utdanning på høyere nivå (master eller høyere, nivå 7 og 8). Kommandoen collapse(count) brukes til å telle opp antall observasjoner med pågående utdanning per individ over året 2020, og resultatet kobles så på persondatasettet for videre analyse.

NB! Merk at variabelen kurstype etter bruk av collapse vil bestå av verdier for den aktuelle statistikken som blir kjørt, i dette tilfellet antall observasjoner (count).

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

//Oppretter persondatasett for bosatte per 2020-01-01
create-dataset bosatte
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/BEFOLKNING_STATUSKODE 2020-01-01 as regstatus
keep if regstatus == '1'

//Henter personer som tar høyere utdanning i løpet av 2020
create-dataset kursdata
import-event db/NUDB_KURS_NUS 2020-01-01 to 2020-12-31 as kurstype
destring kurstype
keep if kurstype >= 700000 & kurstype < 900000

//Kobler på lenke mellom kurs-id og fødselsnumre
create-dataset lenke_kurs_person
import db/NUDB_KURS_FNR as fnr
merge fnr into kursdata

//Lager statistikk (collapser) over antall hendelser med høy utdanning per individ, og kobler dette på persondatasettet
use kursdata
collapse (count) kurstype, by(fnr)
rename kurstype ant_kurs
merge ant_kurs into bosatte

//Lager tabell over antall personer som tok høy utdanning i løpet av 2020
use bosatte
generate utdanning_høy = 0
replace utdanning_høy = 1 if ant_kurs >= 1
tabulate utdanning_høy kjønn