Bruke funksjoner for rekke-/variabelberegninger

Nedenfor vises det hvordan en enkelt kan lage variabler som inneholder resultatet av ulike beregninger på rekkenivå. Rekkefunksjoner gjør i praksis beregninger på individnivå, på tvers av utvalgte variabler.

Dette er bare et lite knippe av alle tilgjengelige rekkefunksjoner. Bruk kommandoen help-function for å få en oversikt over øvrige funksjoner.

require no.ssb.fdb:13 as db

create-dataset rowtest
import db/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2016-01-01 as bosted
sample 10000 1234
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/INNTEKT_WLONN 2016-01-01 as lønn16
import db/INNTEKT_WLONN 2017-01-01 as lønn17
import db/INNTEKT_WLONN 2018-01-01 as lønn18

//Slå sammen strengeverdier
generate fornavn = 'Ole' if kjønn == '1'
replace fornavn = 'Kari' if kjønn == '2'
generate etternavn = 'Hansen'
generate navn = rowconcat(fornavn, ' ', etternavn)
tabulate navn

//Finne høyeste årslønn for hvert individ over årene 2016-2018
generate makslønn16_18 = rowmax(lønn16, lønn17, lønn18)
summarize makslønn16_18