Bruke funksjoner for rekke-/variabelberegninger

Nedenfor vises det hvordan en enkelt kan lage variabler som inneholder resultatet av ulike beregninger på rekkenivå. Rekkefunksjoner gjør i praksis beregninger på individnivå, på tvers av utvalgte variabler.

Dette er bare et lite knippe av alle tilgjengelige rekkefunksjoner. Bruk kommandoen help-function for å få en oversikt over øvrige funksjoner.

require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset rowtest
import db/BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK 2019-01-01 as bosted
sample 10000 1234
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/INNTEKT_WLONN 2019-01-01 as lønn19
import db/INNTEKT_WLONN 2020-01-01 as lønn20
import db/INNTEKT_WLONN 2021-01-01 as lønn21

//Slå sammen strengeverdier
generate fornavn = 'Ole' if kjønn == '1'
replace fornavn = 'Kari' if kjønn == '2'
generate etternavn = 'Hansen'
generate navn = rowconcat(fornavn, ' ', etternavn)
tabulate navn

//Finne høyeste årslønn for hvert individ over årene 2019-2021
generate makslønn19_21 = rowmax(lønn19, lønn20, lønn21)
summarize makslønn19_21