Lage dummyvariabel ved å bruke kommandoen recode

En kan lage dummyvariabler på ulike måter, f.eks. ved bruk av kommandoene generate og replace (se ett av de andre eksemplene).

En alternativ måte å lage dummyvariabler er gjennom bruk av destring og recode.

Dette demonstreres i eksempelet nedenfor. Variabelen kjønn har først verdiene ‘1’ og ‘2’ for hhv. “Mann” og “Kvinne”. Etter at kommandoene er kjørt, er verdiene endret til 1 og 0 for hhv. mann og kvinne (= ikke mann).

Siden recode bare godtar numeriske verdier, må en først konvertere fra alfanumerisk gjennom destring. Dette slipper en om variabelen i utgangspunktet er numerisk.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset demografidata
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn

destring kjønn
tabulate kjønn
recode kjønn (2 = 0)
rename kjønn mann

//Sjekk for om omkodingen har gått som forventet
tabulate mann, nolabels