Bruke forløpsdata til å finne personer som har skilt seg i løpet av et år

Eksempelet under demonstrerer hvordan man kan bruke kommandoen import-event til å lage et forløpsdatasett, som kan brukes til å finne individer som har skilt seg (observasjoner/records med sivilstatus = ‘4’) i løpet av et gitt år.

Fremgangsmåten kan brukes i alle tilfeller der en ønsker å finne personer med en bestemt verdi i løpet av et tidsspenn.

//Koble til databasen
require no.ssb.fdb:23 as ds

//Lager en populasjon bestående av alle bosatte i Norge per 2021-01-01
create-dataset totalpop
import ds/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import ds/BEFOLKNING_STATUSKODE 2021-01-01 as regstat
keep if regstat == '1'

//Finner personer med status som skilt i løpet av året før (2020)
create-dataset forløp
import-event ds/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2020-01-01 to 2020-12-31 as sivforløp
keep if sivforløp == '4'
collapse (count) sivforløp , by(PERSONID_1 )
rename sivforløp ant_ganger_skilt
tabulate ant_ganger_skilt

//Kobler skilsmisseopplysninger på datasettet med alle bosatte og lager en dummy som angir status = skilt
merge ant_ganger_skilt into totalpop
use totalpop
generate skilt2020 = 0
replace skilt2020 = 1 if ant_ganger_skilt >= 1
tabulate skilt2020, cellpct
piechart skilt2020