Konvertere fra alfanumerisk (tekst) til numerisk verdiformat

En del variabler har alfanumeriske verdier (tekst), der en benytter fnutter når en benevner verdiene, f.eks. ‘1’, ‘2’. Kommandoen destring kan brukes til å gjøre slike variabler numeriske (tallverdier).

I eksempelet nedenfor gjøres variabelen kjønn om fra alfanumerisk til numerisk. Merk at variabelen får samme navn etter operasjonen. Det er bare verdiformatet som endres.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset demografidata
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
tabulate kjønn
destring kjønn

//Fremstiller enkel statistikk for den numeriske variabelen kjønn
summarize kjønn