Author: Svein Johansen

Kom i gang – kommandoene require, create-dataset og import

Trinn 1: Require Når du logger deg inn i analyseområdet for første gang, eller starter en ny arbeidsøkt, vil du se en blank skjerm med flere vinduer. For å kunne starte opp med å hente/importere variabler, må du bruke kommandoen require der du angir hvilken databank og versjon du vil koble deg opp mot.