Nå finner du valgdata i microdata.no

microdata.no har fått valgdata. For første gang kan du nå koble valgatferd på individnivå med bakgrunnsvariabler uten å søke.

Hvem stemte? Hvordan bruker vi muligheten til å forhåndsstemme? Endrer vi atferd fra valg til valg? Hva gjør ungdom? Og innvandrere?

Med valgdata fra SSB i microdata.no er det nå mulig å følge valgatferd over tid og koble med alle andre bakgrunnsvariabler i tjenesten om personen selv, familien og foreldrene. Valgopplysningene dekker i første omgang stortingsvalgene i 2013 og 2017, og kommunevalgene i 2015 og 2019. Data om årets stortingsvalg kommer i løpet av høsten. Dataene er de samme som SSB bruker i sin valgstatistikk.

I microdata.no er det nå variabler for om en person har stemt eller ikke, om vedkommende har forhåndsstemt og om hvor personen er manntallsført. I tillegg er det tekniske variabler som lar deg bruke informasjonen om stemmeatferd på riktig måte. Hvordan kan du lese mer om i dokumentasjonen på ssb.no.

Valgvariabler i microdata.no

Valgdeltakelse

VariabelTeknisk navn
StemteVALG_STEMT_SSB
Stemte på forhåndVALG_FORHAAND_SSB
Manntallsført kommuneVALG_MANNTALL_KOMMNR

Tekniske variabler

VariabelTeknisk navn
Totaltelling i kommunen – om opplysningene er
basert på fulltelling eller utvalg
VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE
Manntallskontroll – om opplysningene er kontrollert
mot manntallet
VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB
Vekt for tverrsnitt – når opplysningene er basert
på utvalg
VALG_TVERRVEKT