Studielån og karakterer i microdata.no

Hvordan påvirker studielånet atferden vår? Hva påvirker studielånsatferden? I den nye versjonen av microdata.no kan du bruke studielånsdata som avhengig eller uavhengig variabel, sammen med for eksempel nye data om grunnskolekarakterer og inntektsvariabler oppdatert til nyeste tilgjengelige årgang.

Databasen i microdata.no ble 13. april utvidet med seks variabler om studielån og 18 om avgangs standpunktkarakterer i grunnskolen. Studielånsvariablene dekker perioden 2002-2019. Grunnskolekarakterene går fra skoleåret 2001/2002 til og med skoleåret 2019/2020, det vil si de siste som er gitt.

I den nye versjonen av databasen har vi også oppdatert 52 inntektsvariabler til de nyest tilgjengelige, det vil si til og med inntektsåret 2019.

Microdata.no inneholder nå 258 variabler om befolkning, utdanning, inntekt, trygd, sysselsetting, boforhold og barnevern. Alle er oppdatert til siste tilgjengelige årgang.

Nyhetene i versjon 6 av databasen i microdata.no:

Nye variabler
NUDB_GS_STP_ENMEngelsk muntlig
NUDB_GS_STP_ENSEngelsk skriftlig
NUDB_GS_STP_HEIHeimkunnskap (- 2007)
NUDB_GS_STP_KHVKunst og håndverk
NUDB_GS_STP_KRLKristendom, religion og livssyn (2002-2008, 2016-2020)
NUDB_GS_STP_KROKroppsøvning (2008 -)
NUDB_GS_STP_KROEKroppsøving (- 2007)
NUDB_GS_STP_MATMatematikk
NUDB_GS_STP_MHEMat og Helse (2008 -)
NUDB_GS_STP_MUSMusikk
NUDB_GS_STP_NAMNatur-og miljøfag (- 2007)
NUDB_GS_STP_NATNaturfag (2008 -)
NUDB_GS_STP_NOHNorsk hovedmål, skriftlig
NUDB_GS_STP_NOMNorsk hovedmål, muntlig
NUDB_GS_STP_NOSNorsk sidemål
NUDB_GS_STP_RLEReligion, livssyn og etikk (2008 – 2015)
NUDB_GS_STP_SAFSamfunnsfag (2008 -)
NUDB_GS_STP_SAMSamfunnsfag (- 2007)
LAANEKASSEN_SALDO_GEBYRSaldo gebyr
LAANEKASSEN_SALDO_LAANSaldo lån
LAANEKASSEN_SALDO_OMKOSTNINGERSaldo omkostninger
LAANEKASSEN_SALDO_RENTERSaldo renter
LAANEKASSEN_UTBETALT_LAANUtbetalt lån
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPENDUtbetalt stipend
Oppdaterte variabler
INNTEKT_AFP_OFFAvtalefestet pensjon, offentlig sektor
INNTEKT_AFP_PRIVAvtalefestet pensjon, privat sektor
INNTEKT_AFP_SUMAvtalefestet pensjon
INNTEKT_AKSJEUTBYTTEAksjeutbytte
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETRAlderspensjon fra Folketrygden
INNTEKT_ANDREKAPINNTAndre kapitalinntekter
INNTEKT_ARBLEDDagpenger ved arbeidsledighet
INNTEKT_BANKINNSKBankinnskudd
INNTEKT_BARNETRYGDBarnetrygd
INNTEKT_BER_BRFORMBeregnet bruttoformue
INNTEKT_BER_REALKAPBeregnet realkapital
INNTEKT_BOSTOTTEBostøtte
INNTEKT_BRUTTOFORMSkattepliktig bruttoformue
INNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITALBrutto finanskapital
INNTEKT_FORELDREPENGERForeldrepenger
INNTEKT_FORMUESKATTFormueskatt
INNTEKT_FTRYGPensjoner fra Folketrygden
INNTEKT_GJELDGjeld
INNTEKT_GRUNN_HJELPGrunn- og hjelpestønad
INNTEKT_HUSHNRHusholdningsnummer felles husholdningsøkonomi
INNTEKT_HUSH_IESHusholdningens inntekt etter skatt
INNTEKT_HUSH_IES_EUHusholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU-ekvivalensskala
INNTEKT_KODE218Uføretrygd fra Folketrygden
INNTEKT_KONTANTSTOTTEKontantstøtte
INNTEKT_LONNLønnsinntekter
INNTEKT_NARINNTNetto næringsinntekter
INNTEKT_OVERFOROverføringer
INNTEKT_PGIVINNTPensjonsgivende inntekt
INNTEKT_PRIM_MARKBeregnet markedsverdi av primærbolig
INNTEKT_REALSkattepliktig realkapital
INNTEKT_REALISASJONSGEVINSTRealisasjonsgevinster
INNTEKT_REALISASJONSTAPRealisasjonstap
INNTEKT_RENTINNTRenteinntekter
INNTEKT_RENTUTRenteutgifter
INNTEKT_SEK_MARKBeregnet markedsverdi av sekundærbolig
INNTEKT_SKPLOVFSkattepliktige overføringer
INNTEKT_SOSIALSosialhjelp
INNTEKT_STUDIESTIPENDStudiestipend
INNTEKT_SUM_ARBAVKLArbeidsavklaringspenger
INNTEKT_SYKEPENGERSykepenger
INNTEKT_UTSKATTUtlignet skatt
INNTEKT_WIESInntekt etter skatt
INNTEKT_WKAPINNTKapitalinntekter
INNTEKT_WLONNLønnsinntekter
INNTEKT_WNARINNTNetto næringsinntekter
INNTEKT_WOVERFOROverføringer
INNTEKT_WSAMINNTSamlet inntekt
INNTEKT_WSKATOVFUtlignet skatt og negative overføringer
INNTEKT_WSKFROVFSkattefrie overføringer
INNTEKT_WSKPLOVFSkattepliktige overføringer
INNTEKT_WYRKINNTYrkesinntekter
INNTEKT_YRKINNTYrkesinntekter (ny definisjon fra 2006)