Kom i gang – kommandoene require, create-dataset og import

Trinn 1: Require

Når du logger deg inn i analyseområdet for første gang, eller starter en ny arbeidsøkt, vil du se en blank skjerm med flere vinduer. For å kunne starte opp med å hente/importere variabler, må du bruke kommandoen require der du angir hvilken databank og versjon du vil koble deg opp mot.

Listen over databanker ligger i variabeloversikten (lenke finner du på hovedsiden www.microdata.no).

Når du klikker deg inn på en databank, får du oversikt over alle variabler og versjoner og forskjeller mellom versjonene (versjonslogg).

Inne i analyseområdet er syntaksen slik:

require DATABANKNAVN:VERSJONSNUMMER as ALIAS

Eksempel:

require no.ssb.fdb:2 as ssb2

Bruk mellomrom- eller tab-tasten etter å ha skrevet inn kommandoen for å se lista over tilgjengelige databanker og versjoner (kommer opp som autoforslag i en popup-meny).

Som regel holder det å bruke én databank (SSBs registerdata, siste versjon). Men du kan hente inn flere etter behov (f.eks. eldre versjoner av samme databank eller data fra andre datakilder (foreløpig ikke tilgjengelig)). Nye databanker og/eller versjoner kan hentes når som helst i arbeidsøkten.

Det anbefales å gi databankene egne navn – alias. Dette gjør det enklere å navngi variablene når du skal importere dem.

Trinn 2: Create-dataset

Neste trinn er å opprette en arbeidsfil som en vil bruke til å hente variabler inn i. Dette gjøres med kommandoen create-dataset.

Syntaks:

create-dataset NAVN_PÅ_ARBEIDSFILEN

Eksempel:

create-dataset test

Trinn 3: Import

Metadata for alle variabler i versjonene du har valgt ligger nå i metadatavinduet nederst til venstre i analyseområdet. De vil ha databanknavnet eller det aliaset du valgte som forstavelse før variabelnavnet. Denne forstavelsen må være med når du importerer variabler.

Å hente variabler inn i en arbeidsfil gjøres ved å bruke de ulike import-kommandoene, der import er den vanligste (importerer data målt ved et gitt tidspunk):

Syntaks:

import DATABANKNAVN(ALIAS)/VARIABELNAVN DATERING as ALIAS (option)

Eksempel:

import ssb2/BOSATTEFDT_BOSTED 2015-01-01 as bosted15_v2

Alle variabler i alle versjoner er tilgjengelige for import i alle datasett du lager deg i arbeidsøkten.

(For import av event-variabler (forløpsvariabler), vennligst se brukermanualen (lenke finnes på hovedsiden)).

Eksempel på skript:

require no.ssb.fdb:2 as ssb2
require no.ssb.fdb:1 as ssb1
create-dataset test
import ssb2/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn_V2
import ssb1/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn_V1

require kan kjøres før eller etter du lager deg en arbeidsfil (kommandoen create-dataset), men du får ikke importert variabler (kommandoen import) før du har hentet minst én databank.