Enklere tilgang til mikrodata for konsulentfirmaer

Konsulentfirmaer får lettere tilgang til data når microdata.no åpner for denne brukergruppa i løpet av april. Dette er en gratis prøveordning som vil vare ut oktober. For å få tilgang kontakter du microdata@ssb.no.

NSD – Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) inviterer alle konsulentfirmaer til å delta i en prøveordning der de kan bruke microdata.no som datakilde i FoU-oppdrag for offentlige myndigheter. 

Prøveordningen, som inkluderer både gratis datatilgang og veiledning, varer ut 2022.

Tilgang til detaljerte registerdata

Microdata.no er en helt ny måte å dele data til forskning og analyse på. I denne tjenesten kan brukerne analysere detaljerte registerdata med online tilgang, uten å søke.

Brukerne bestemmer selv hvordan de setter sammen data og hva de skal bruke dem til. Microdata.no har innebygd personvern som gjør det umulig for brukerne å identifisere personer i dataene. Ingen andre land kan tilby noe tilsvarende.  

Umiddelbar, online og søknadsfri

Per nå er det komplisert og tidkrevende for konsulentselskap å få tilgang til registerdata via tradisjonelt utlån. Dersom oppdraget kan løses i microdata.no, vil tilgangen være umiddelbar, online og søknadsfri. 

For å være med i prøveordningen inngår selskapene en institusjonsavtale med NSD og SSB om tilgang til microdata.no. Det gir dem rett til selv å legge inn brukere i tjenesten gjennom en selvbetjent portal. Brukerne får tilgang til alle data i tjenesten, og kan koble dem sammen som de vil uten noen form for søknad og forhåndsgodkjenning.

Etter avsluttet prøveperiode vil NSD og SSB vurdere om konsulentselskap skal få ordinær, betalbar tilgang til tjenesten. 

Data til FoU-oppdrag

Dataene kan brukes til FoU-oppdrag for offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Oppdragene må ikke inngå i saksbehandling om enkeltpersoner. En eventuell utvidelse til bruk i andre typer oppdrag enn offentlige vil bli vurdert i evalueringen av prøveordningen.

Vilkår for pilottilgang til microdata.no  

Gyldig fra 15. mars 2021  

  1. Innledning  Disse vilkårene regulerer institusjonens rettigheter og plikter ved deltakelse i pilotprosjekt om tilgang til microdata.no.  
  2. Deltakelse  Deltakelse i pilotprosjektet blir inngått ved signere institusjonsavtale.  Deltakelsen er gratis i pilotperioden.  
  3. Varighet  Tilgangen til pilotprosjektet aktiveres ved avtaleinngåelsen og løper til og med 31. desember 2022.  Etter at pilotprosjektet opphører, kan ikke brukerne logge seg på tjenesten. microdata.no oppbevarer ikke lagrede skript etter opphørsdatoen.  
  4. Innholdet i pilotprosjektet  Deltakelse i pilotprosjektet gir deltakeren anledning til å melde inn et fritt antall brukere i tjenesten.  Brukerne har ubegrenset tilgang til tjenestens analysedel og support/veiledningstjeneste.  
  5. Bruk av tjenesten  Deltakere i pilotprosjektet kan bruke resultater fra tjenesten til forsknings-, analyse- og utredningsoppdrag i eller for offentlig myndighet.  Oppdragene må ikke inngå i saksbehandling av enkeltpersoner.  
  6. Forpliktelser  Deltakere i pilotprosjektet forplikter seg til å delta i evaluering av prosjektet i den formen NSD/SSB finner hensiktsmessig.  
  7. Avslutning av pilotprosjektet  Pilotprosjektet avsluttes 31. desember 2022.  NSD/SSB står fritt til å vurdere om pilottilgang kan videreføres på ordinære vilkår