Ny versjon, nye muligheter

Du bestemmer selv hvilken eller hvilke versjoner av data du vil bruke når microdata.no kommer i ny versjon. Det gir deg helt nye analysemuligheter.

Nyutviklet teknologi for versjonering gir deg full kontroll over dataversjoner i microdata.no. Fra nå angir du versjon før du bygger populasjon og legger til variabler. Kommandoen heter «require». Eksempel på syntaks ser du her. Informasjon over versjonene og forskjellene mellom dem vil ligge i variabeloversikten.

Versjoneringen åpner også for fortløpende dataoppdateringer som vil komme i løpet av høsten sammen med løpende forbedringer av brukergrensesnittet og analysefunksjonalitet. Kom gjerne med innspill til dataønsker eller analysefunksjonalitet.

Alle skript som er skrevet og kjørt mot den gamle versjonen, blir automatisk kjørt mot denne når du sender dem på nytt. Det sikrer reproduserbarheten. Nye skript styrer du selv til den versjonen du ønsker ved at kommandoen «require» gjør versjonsinfo til en del av skriptet.

Muligheten til å inkludere flere versjoner av data i samme kjøring gir en helt ny mulighet til å krysse versjonene mot hverandre. På den måten kan du kontrollere for effekter av endringer i datagrunnlaget.