Ny artikkel med data fra microdata.no – prekariatet minker

Data og resultater fra microdata.no ligger til grunn for en ny, fagfellevurdert artikkel i European Societies om løs tilknytning til arbeidsmarkedet.

I artikkelen «Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015» ser Karl Gauffin, Kristian Heggebø og Jon Ivar Elstad på utviklingen av løs tilknytning til arbeidsmarkedet i Sverige og Norge.

For Norge er hele datagrunnlaget hentet fra microdata.no og alle resultater er produsert med analyseverktøyet som er bygd inn i tjenesten. De svenske resultatene kommer fra data som er delt på tradisjonelt vis etter søknad. De to datasettene blir brukt og tolket på samme måte.

I artikkelen påpeker forfatterne at de norske dataene er umiddelbart tilgjengelige uten søknad. At de norske resultatene er produsert med det innebygde analyseverktøyet i microdata.no, er ikke kommentert av fagfellene.

Personer med løs tilknytning til arbeidsmarkedet har fått betegnelsen prekariatet. De er på korte kontrakter, i engasjement og vikariater, gjerne med arbeidsledige perioder i mellom. En hypotese er at denne gruppen er i økning.

Med data fra microdata.no viser forfatterne at prekariatet i Norge tvert i mot har gått ned utover på 2000-tallet. Det samme gjelder Sverige. Det tror de henger sammen med kjennetegn ved velferdsstaten, slik som et regulert arbeidsliv med sterke fagforeninger og ansettelsesvern.

European Societies er et vitenskapelig tidsskrift for sosiologisk forskning om Europa. Tidsskriftet er knyttet til European Sociological Association. For å bli antatt må alle artikler bli anbefalt gjennom en dobbeltblind fagfellevurdering.

Se listen over publikasjoner som er basert på data fra microdata.no.