Ny versjon med ferske data

Fra uke 40 får du ferske, oppdaterte tall i microdata.no. Som pilot er ni variabler oppdatert med 2020-tall. Resten av dataene i tjenesten blir oppjustert til nyeste tilgjengelige årgang i løpet av høsten.

Oppdateringene er mulig fordi microdata.no nå er versjonert med ny teknologi som sørger for at endringer i data ikke forstyrrer tidligere analyser. Det betyr at analyser er reproduserbare selv etter lang tid fordi alle skript blir automatisk kjørt mot den versjonen er er skrevet til.

Dataoppdateringene fortsetter utover høsten til alle data i microdata.no har nyeste tilgjengelige årgang. Fra 2021 planlegger vi kvartalsvise oppdateringer.

Du selv bestemmer hvilken eller hvilke versjoner av data du vil bruke ved å angi versjon før du bygger populasjonen og legger til variabler. Kommandoen heter «require». Eksempel på syntaks ser du her. Informasjon om versjonene og forskjellene mellom dem ligger i metadataoversikten.

Muligheten til å inkludere flere versjoner av data i samme kjøring gir en helt ny mulighet til å sammenlikne dataversjonene. På den måten kan du kontrollere for effekter av endringer i datagrunnlaget.

Disse variablene er blitt oppdatert til 2020-tall i uke 40:

LabelTeknisk navn
Antall barn i familien uansett alderBEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Antall barn (0-17 år) i familienBEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på yngste person i familienBEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familienBEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Husholdningsnummer bohusholdningBEFOLKNING_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningenBEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningenBEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Alder på yngste person i husholdningenBEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdningenBEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR