Variabel nummer 500 tilgjengelig i microdata.no

Med fire nye standpunktkarakter-variabler passerer databanken nå 500 variabler. I tillegg er nå variabler om valg og kjøretøy er oppdatert med nyeste tilgjengelige data.

Standpunktkarakter fra videregående i fagene matematikk R1 og R2, og S1 og S2 er de fire nyeste variablene som gjør at versjon 30 tar databanken over 500 tilgjengelige variabler.

For valgvariabler er tre av variablene oppdatert, VALG_FORHAAND_SSB, VALG_MANNTALL_KOMMNR og VALG_STEMT_SSB. Ettersom kommunene er pålagt å benytte seg av det elektroniske valgadministrasjons-systemet (EVA), vil det ikke lenger være tilfeller der det ikke forekommer fulltelling i kommuner. Det gjennomføres derfor heller ikke mantallskontroll. På grunn av dette, vil ikke variablene VALG_FULLTELLINGSKOMMUNE, VALG_MANNTALLSKONTROLL_SSB og VALG_TVERRVEKT ikke lenger oppdateres. Mer informasjon om dette kan lese på SSB sine sider om data til forskning.

Versjon 30 har også med seg oppdatering av alle 22 variabler om kjøretøy. De er nå tilgjengelig med nyeste tilgjengelig årgang. For å se hvilke variabler som er oppdatert og lagt til i versjon 30, se versjonsloggen.