Nye oppdateringer

Nyeste årganger og observasjoner av befolkningsvariabler og variabler fra FD-Trygd er nå gjort tilgjengelig i siste versjon av databanken.

I versjon 29 av databanken har befolkningsvariabler fra folkemengde blitt oppdaterte med nyeste observasjoner og årganger. I denne omgang er det snakk om oppdatering av 9 variabler.

I tillegg er dette oppdatert en rekke variabler fra FD-Trygd. Hele 22 av variablene er nå oppdatert med siste tilgjengelige årganger.

For fullstendig oversikt over endringer som er gjort i versjon 29, se versjonsloggen på variabeloversikten.