Flere variabler på vei

Nye variabler er på vei. Microdata.no vil i løpet av 2019 utvides med flere nye variabler. De første nye variablene vil være på plass i løpet av våren. For mer informasjon om hvilke variabler som publiseres, og når, følg med på microdata.no.

Har du konkrete ønsker om nye variabler, send en mail til microdata@ssb.no.