Elhub nyeste tilskudd av data

De fem første Elhub-variablene er på plass i microdata.no. I versjon 29 kan man blant annet se nærmere på strømforbruk og benyttet egenprodusert kraft.

Det nyeste tilskuddet til dataomfanget i microdata.no er Elhub-variabler. Elhub er et sentralt informasjon- og kommunikasjonssystem og en nasjonal database for måleverdier, kundeinfo, leverandørbytter og øvrige funksjoner for at kraftmarkedet skal fungere mer effektivt.

De første variablene gir deg informasjon om strømforbruk, benyttet egenprodusert kraft, hvilken kommune og hvilket prisområde målepunktet befinner seg i.

Variablene er begrenset til målepunkt som er registrert på personer, og tar i denne omgang ikke for seg målepunkt registrert på organisasjonsnummer.

Statistisk sentralbyrå har skrevet et notat som dokumentasjon av kvalitetsarbeidet knyttet til SSBs bruk av data mottatt fra Elhub. Mer informasjon om notatet, og selve notatet er å finne på SSB sine nettsider.

Elhub-variablene er gjort tilgjengelige i versjon 29. For fullstendig oversikt over endringer som er gjort i versjon 29, se versjonsloggen på variabeloversikten.