Nye kommune- og skattevariabler

Siste tilskudd til data i microdata.no, er lønnsutgifter fra kommuneregnskapet. Til sammen er det sluppet 94 nye variabler om lønnsutgifter i kommunene. Også 16 nye skattevariabler er tilgjengelige.

Les mer: Nye kommune- og skattevariabler

Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av et år. I variablene som er sluppet, vises lønnsutgifter til alle kommunale funksjoner. For oversikt over hvilke variabler som er gjort tilgjengelig i microdata.no, se versjonsloggen for versjon 30.

Variablene finnes igjen i statistikkbanken, tabell 12362.

De normale konfidensialitetsmekanismene som finnes i microdata.no, vil ikke slå inn på variabler med enhetstypen KOMMUNE, så lenge man kun kobler variabler av samme enhetstype sammen. Det betyr at man enkelt kan kontrollere tallene med tilsvarende tabeller i statistikkbanken. Dersom man kobler variabler med enhetstypen KOMMUNE og PERSON sammen, vil de normale konfidensialitetsmekanismene slå inn.

Mer informasjon om statistikken, kan leses på ssb.no.

I tillegg er det i versjon 30 tilgjengeliggjort 16 nye skattevariabler. Med disse nye variablene, finnes det 31 variabler i microdata.no om skattepliktige i løpet av inntektsåret. For fullstendig oversikt over hvilke variabler dette gjelder, se versjonsloggen.

Med de nye kommune- og skattevariablene er det nå totalt 621 variabler tilgjengelig i microdata.no. I variabeloversikten finner dere all informasjon om tilgjengelige variabler i tjenesten.