Nyheter

Flere variabler på vei

Nye variabler er på vei. Microdata.no vil i løpet av 2019 utvides med flere nye variabler. De første nye variablene vil være på plass i løpet av våren. For mer informasjon om hvilke variabler som publiseres, og når, følg med på microdata.no.

Forbedret skriptløsning

Tidligere måtte en vente til hele skript ble ferdigkjørt før en fikk se resultatene. Den nye løsningen gjør at en nå får fortløpende resultat fra skriptkjøringer, for hver kommando som kjøres. Dette gjør det enklere å følge med på hvor langt kjøringen har kommet, og hvor mye som gjenstår.