Største datautvidelse til nå: 44 variabler om boforhold, husholdninger og familier

Fullpopulasjons registerdata om boforhold og husholdning er for første gang tilgjengelig online og uten å måtte søke først. I begynnelsen av april 2020 ble det publisert variabler om disse temaene i microdata.no. Dataene er oppdatert til og med 2018. Det totale antallet variabler på plattformen er nå 195.

Per 3. april 2020 er microdata.no utvidet med 36 variabler om boforhold og husholdninger. I tillegg kommer 8 nye variabler om familier. Den komplette variabellisten vises til slutt i artikkelen.

Husholdnings- og boforholdsdataene har person som enhetstype, og de kan aggregeres til husholdningsnivå. Denne utvidelsen har skjedd etter et initiativ fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også stilte midler til rådighet for arbeidet.

Husholdningsvariablene dekker årene 2005–2019, variablene om boforhold går fra 2015–2018. Variablene omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ, de fleste avgrenset til personer i privathusholdninger. For boforholdsdata må det være etablert en kobling mellom husholdningen og en bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

De nye familievariablene har gyldighetsperiode 2005–2019. De omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

Med denne siste utvidelsen har microdata.no 195 variabler.

Oversikt over de nye boforholds-, husholdnings- og familievariablene:

KlartekstnavnTeknisk navn
Husholdningsvariabler
Alder eldste person i husholdningenBEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder yngste person i husholdningenBEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningenBEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningenBEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Antall personer i husholdningenBEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR
Barn – kode for antall foreldre i husholdningenBEFOLKNING_FORELDREKODE
Barn – kode for søskentyper i husholdningenBEFOLKNING_SOSKENKODE
Barn i husholdningenBEFOLKNING_BARN
Bostedskommune faktisk adresseBEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK
Bostedskommune formell adresseBEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL
Husholdningsnummer bohusholdningBEFOLKNING_HUSHNR
Husholdningstype detaljert inndelingBEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP
Kontaktperson i husholdningen (dummy)BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR
Statuskode for samordningspopulasjonenBEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD
Student med imputert husholdningBEFOLKNING_IMPUTERT
Boforholdsvariabler
Antall bad boligBOFORHOLD_ANTALL_BAD
Antall boliger i bygningenBOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER
Antall etasjerBOFORHOLD_ANTALL_ETASJER
Antall rom boligBOFORHOLD_ANTALL_ROM
Antall wc boligBOFORHOLD_ANTALL_WC
Boligens plassering i bygningenBOFORHOLD_BOLETA
Bruksareal boligBOFORHOLD_BRUKSAREAL
BruksenhetstypeBOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE
Byggeår boligBOFORHOLD_BYGGEAAR
Bygningstype aggregert inndelingBOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR
Bygningstype detaljert inndelingBOFORHOLD_BYGNINGSTYPE
Eieform boligBOFORHOLD_EIEFORM
Eierstatus boligBOFORHOLD_EIE_LEIE
Heis i bygningenBOFORHOLD_HEIS
Husholdningstype grov inndelingBOFORHOLD_HUSHTYPE
Kilde kobling husholdning – boligBOFORHOLD_KILDE_KOBL
Kjøkkenkode boligBOFORHOLD_KJOKKENKODE
Koblingskode husholdning – boligBOFORHOLD_BOLIG_HUSH
Koblingsnivå husholdning – boligBOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG
P-arealBOFORHOLD_P_AREAL
TrangboddhetBOFORHOLD_TRANGBODD
Familievariabler
Alder eldste person i familienBEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder yngste person i familienBEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Antall barn 0-17 år i familienBEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Antall barn i familien, uansett alderBEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Antall personer i familienBEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR
Kontaktperson i familien (dummy)BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR
Parstatus i familienBEFOLKNING_PARSTATUS
Personkode i familienBEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Detaljerte variabeldefinisjoner og kodelister finnes i variabeloversikten til microdata.no: https://microdata.no/discovery/