Nyheter

Bestem selv desimalskilletegn ved kopiering

Skal du kopiere tabeller fra microdata.no over til verktøy som f.eks. Excel, dukker det gjerne opp et problem med desimalskilletegn. Microdata.no opererer som de fleste andre verktøy med punktum (.) som desimalskilletegn. Men den norske versjonen av Excel opererer med komma som desimalskilletegn. Det betyr at når du limer inn desimaltall som inneholder punktum i…